Hočete storiti kaj dobrega? Vzgajajte mlade.

Podpora vzgojno-pastoralnim programom za mlade v salezijanskih skupnostih v letu 2023

Objavljamo razpisno dokumentacijo poimenovano “Podpora vzgojno-pastoralnim programom za mlade v salezijanskih skupnostih v letu 2023”. 

 

Predmet Razpisa je povračilo stroškov oz. podpora vzgojno-pastoralnim programom za mlade v salezijanskih skupnostih v letu 2023 z namenom zagotavljanja kakovostnega izvajanja vzgojnih, izobraževalnih, pastoralnih in
drugih dejavnosti za mlade po načelih preventivne pedagogike Janeza Boska.

Na Razpis za podporo pri izvajanju vzgojno-pastoralnih programov v salezijanskih skupnostih v letu 2023 lahko z ustrezno vlogo kandidirajo salezijanske skupnosti v imenu salezijanskih ustanov (društvo, župnija, zavod,…). Izvedeni program za katerega želijo prejeti sofinanciranje, mora ustrezati predmetu Razpisa in biti namenjen prvotno otrokom, mladim in družinam. Vloga za sofinanciranje na podlagi tega Razpisa mora biti izdelana izključno na ustreznem obrazcu (OBRAZEC 1), ki se nahaja v prilogi tega Razpisa. Vsi zahtevani podatki morajo biti v razpisani obrazec vtipkani ali vpisani čitljivo.

Obrazec vloge (OBRAZEC 1) je potrebno ožigosati, vlogo pa morata podpisati odgovorni osebi vlagatelja (ravnatelj skupnosti in voditelj programa), ki s svojim podpisom soglašata z merili in pogoji, navedenimi v Razpisu, hkrati pa potrdita resničnost oz. točnost navedb v vlogi, ki ustreza dejanskemu stanju. Obrazcu 1 je potrebno priložiti obvezne priloge, ki so omenjene v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

 

NOVOST!

Obveščamo vas, da se letošnja razpisna dokumentacija razlikuje od dokumentacije, s katero ste na razpisu kandidirali v preteklih letih. Na tokratnem Razpisu ni potrebne predhodne prijave/najave projekta, na Razpisu kandidirate z že izvedenimi projekti tekočega leta. Vseeno pa ostajajo omejite glede števila projektov ter zneskov, za katere lahko zaprosite za sofinanciranje.

 

Vsaka skupnost lahko poroča o največ dveh različnih projektih. Pri tem se lahko posamezni skupnosti za dva programa skupaj povrne za največ 1000 €, iz Razpisa pa je za posamezni program mogoče pridobiti do največ 600 €. Zato so potrebni, kot do sedaj, dogovori znotraj vaših skupnosti.

 

Skrajni rok za oddajo poročila oz. prijavo na razpis je 1. 12. 2023. Spodbujamo vas, da z vlogo kandidirate prej in ne čakate zadnjega roka. Če bo popolna vloga, ki bo ustrezala pogojem Razpisa, prispela na Ustanovo pred 1.12.2023, jo bomo na Ustanovi obravnavali v roku 10 delovnih dni po prejemu in v tem času tudi nakazali odobrena sredstva.

 

Do razpisa lahko dostopate tukaj: Razpisna dokumentacija Podpora vzgojno-pastoralnim programom za mlade v salezijanskih skupnostih v letu 2023

Morda vas zanima tudi