Hočete storiti kaj dobrega? Vzgajajte mlade.

Kdo smo?

Da bi razumeli način dela in poslanstvo Fundacije don Bosko, je potrebno najprej razumeti kdo so salezijanci in kako je salezijanska kongregacija strukturirana v svetu.

Salezijanska družba sv. Janeza Boska, kratica (SDB) je katoliška redovna družba, ki jo je leta 1859 v v Italiji ustanovil Janez Bosko. V Slovenijo so salezijanci prispeli leta 1901. Vodja celotne strukture je vrhovni svet, njegov predsednik pa je vrhovni predstojnik, ki ga na vrhovnem zboru na vsakih 6 let izvolijo izmed svojih sobratov. Ta predstavlja središče in enotnost salezijanske družine. Šteje se za don Boskovega naslednika. Trenutno je Fr. Ángel Fernández Artime 10. vrhovni predstojnik družbe oz. 10. don Boskov naslednik.

Razširjeni vrhovni svet je razdeljen na 5 področij: na formacijo, mladinsko pastoralo, družbeno obveščanje, misije (prokure) in finance oz. upravo. Ta področja upravljajo vrhovni svetovalci, ki so odgovorni za spremljanje pokrajin na vseh območjih, kjer salezijanci delujejo.

Generalni direktorat je odgovoren za splošno upravljanje kongregacije. Svet je razdeljen na 7 regij (včasih je bil razdeljenih na deželne konference), katere usklajujejo pokrajinski svetovalci. Vsaka regija je razdeljena na številne salezijanske inšpektorije.

Salezijanska inšpektorija je lahko država, regija znotraj države ali kombinacija regij oz. držav. Vodja inšpektorije je inšpektor. Pokrajina ima enake oddelke kot generalni direktorat. Pokrajina je razdeljena na „hiše“, ki jih običajno animirajo skupnosti SDB. Hiše pogosto gostijo več lokalnih centrov. Ti centri vključujejo šole, centre za poklicno usposabljanje, univerze, študentske domove, mladinske klube, športne klube, domove za mladinsko oskrbo, župnije, duhovne centre itd.

Mreža ljudi, ki so dejavno vključeni v deželo, hišo ali delo, se imenuje »vzgojna in pastoralna skupnost«: vzgojna, ker delujejo v izobraževalnem slogu Don Boska in pastoralna, ker delujejo na temelju verske podlage.

PRAVILNIK O DELOVANJU USTANOVE