Hočete storiti kaj dobrega? Vzgajajte mlade.

Solidarnost za štipendije na tel. št. 030 362 800

Pandemija nove korona virusne bolezni (COVID-19) je človeštvo prizadela na način, ki si ga pred tem nismo znali predstavljati. V srce je zadela bogate in revne, slavne in nepoznane. Nobena socialna, politična ali gospodarska kriza v zadnjih desetletjih ni v takih razsežnostih nad celotnim človeštvom sveta zasejala toliko strahu, bolečine, negotovosti, solza in nasploh materialnih in nematerialnih izgub.  

Po besedah Ángela Fernándeza Artimeja, vrhovnega predstojnika salezijancev in 10. naslednika don Boska, nam pandemija, s katero živimo danes, kot vernikom zagotavlja, da Bog po svojem Duhu spremlja zgodovino človeštva – tudi v najbolj neugodnih razmerah. Zato nam to vzbuja upanje. Krščansko upanje pa naredi našo vero trdno, sposobno prenesti življenjske viharje. Zato svet v današnji situaciji potrebuje pričevanje življenja, da nam zvestoba Gospoda v don Bosku pomaga, da se prepoznamo v bolečini drugih. Dejansko biti zvest don Bosku danes pomeni biti aktivno na strani revnih, marginaliziranih in ranljivihZato mora salezijanska karizma danes, bolj kot kadarkoli pričevati v imenu revnih, zapuščenih in izključenih, tistih, ki jih ne slišimo in tistih, ki so brez dostojanstva. Danes za nas ni druge poti. 

Zagotovo bo ta pandemija še dolgo časa vplivala ne le na gospodarstvo, temveč tudi na politiko, kulturo, način življenja in medsebojne odnosa. Ne glede na to, s katerimi merili merimo “moč” in “šibkost”covidna kriza nam je dokazala, da šibkejši ljudje v družbi trpijo bolj kot močni. 

Z don Boskovo karizmo širša salezijanska družina živi sveto in pomembno nalogo – nadaljuje sanje ustanovitelja. Zato vsi mi podpiramo pobude za skrb za mlade, ki so ogroženi, in to počnemo z nespremenljivostjo in resnostjo 

Širša salezijanska družina po celem svetu je hitro zaznala različne vrste kriz, ki so se pokazale ob pojavu pandemije. Na salezijance se še danes obračajo številni prosilci za pomoč. Širša salezijanska družina se je povezala in ljudem ponudila pomoč na zdravstvenem področju, humanitarno pomoč zaradi krize materialnih dobrin, psihološko pomoč, učno pomoč,… A vsega tega ne bi zmogla deliti in nuditi, če pri tem ne bi bilo posluha številnih donatorjev. Na prošnjo za pomoč (salezijancem) so se odzvali številni parterji salezijanskih misijonskih prokur ter nevladnih organizacij, ne salezijanske nevladne organizacije, fundacije, skladi, vlade, veleposlaništva, škofije, župnije, verske kongregacije, velike korporacije – multinacionalke, družinska podjetja, supermarketi, trgovine, pekarne, restavracije, picerije, posamezna združenja, klubi, posamezniki – katoličani, kristjani in ljudje drugih veroizpovedi. Donacije, ki jih je sprejemala centralna koordinacijska skupina v Rimu, so prihajale v gotovini – od milijona evrov enega od posameznikov iz Nemčije, do manj kot nekaj rubijev iz Indije. Številni so darovali naravne dobrine – od tone riža ali tisočih litrov mleka, do nekaj hlebčkov kruha, zavojčka piškotov ter ducata glav zelja. Mnogi so dali svoj čas, svoje strokovno znanje, svojo fizično moč.  

Salezijanci v Sloveniji in stik s pandemijo bolezni covid-19. 

Tudi salezijanci in laiki, ki sodelujemo pri delu salezijanskih skupnosti v Sloveniji, iz dneva v dan opažamo, da se posledice, ki jih je prinesla kriza covida-19, odražajo v vsakdanu. Zavedamo se, da bo kriza, ki jo danes povezujemo predvsem z zdravstvenimi težavami ostala, tudi ko bomo bolezen premagali.  

A niti salezijanci in sodelavci nismo v času epidemije ostali brezbrižniZ distribucijo računalnikov tistim, ki jih najbolj potrebujejo, so se začeli prvi koraki pri spopadanju s posledicami epidemije. Ker je sama civilna družba v Sloveniji na nek način organizirana drugače, kot v manj razvitih delih sveta, naših šol in dijaških domov nismo spremenili v karantenske centre, kljub temu, da bi jih, v kolikor bi nas situacija pripeljala do te »skrajnosti«. Naši programi in ponudba, ki jih/jo ponujamo in živimo za mlade, mlade družine in mlade po srcu, so se prestavile na splet (med drugim oratorijski dnevi, delavnice, svetovanja, igre, sv. maše, pogovori,…). Tudi za nas je življenje postalo digitalno. 

A hitro smo dojeli, da se različne krize, ki smo jih identificirali še pred pojavom covida-19, povečujejo. Revni so še revnejši, marginalizirani še bolj odmaknjeni. Vse od pojava epidemije pa smo opazili, da se na našo fundacijo obrača po pomoč vedno več ljudi. Tako mladih, ki nimajo sredstev za šolnino, kot tistih, ki prosijo za vsakdanji kruh. Na lastnih očeh opažamo, kaj pomeni, da v Sloveniji pod pragom revščine živi že skoraj 300 000 posameznikov. 

A epidemija covida-19 ljudi ni prizadela le v materialnem, finančnem smislu. Opažamo, da se poglabljajo krize ranljivih družin, krize vere, krize izobraževanja, krize iskanja resnice – kaj je res in kaj ne, osebnostne stiske v smislu iskanja lastnih identitet, … 

Kako naprej? 

Če ponovno uporabimo besede vrhovnega predstojnika – salezijanska karizma mora zato danes, bolj kot kadarkoli prej pričevati v imenu revnih, zapuščenih in izključenih, tistih, ki jih ne slišimo in tistih, ki so brez dostojanstva. Danes za nas ni druge poti. 

Rešitev in način za dolgoročno premagovanje posledic epidemije, predvsem za vse mlade, je izobrazba. In ob njej vzgoja, ki raste z vrednotami, ki jih sprejemamo v šoli, doma v družini, v župniji, na igrišču. Dejavnosti pastoralnega dela bodo imele smisel samo v solidarnosti. Ob dani ponudbi, ki so jo mladi lahko deležni, se zavedamo, da moramo, še posebno danes, ljudem pomagati tudi v finančnem smislu – predvsem mladim, odrinjenim, neslišanim, v finančnih stiskah – da pridejo izpod praga revščine, da so deležni izobrazbe, s pomočjo katere se bodo v življenju lažje spoprijeli s posledicami kriz. Ob tem pa mora biti ravno solidarnost tista vrednota, ki nas bo povezala. 

Sodelavci Fundacije don Bosko opozarjamo na številna področja povezana z mladimi. Opozarjamo na krize, ki so še izraziteje vidne ob pojavu pandemije korona bolezni covid-19.

KRIZA VERE – prisluhnite pogovorni oddaji s salezijancem Gašperjem Otrinom.

Pisni prispevek na Radiu Ognjišče.

Posnetek pogovorne oddaje. 

 

MATERIANA KRIZA IN KRIZA OBROBNIH DRUŽB – prisluhnite pogovorni oddaji s salezijancem Rafom Pinoso.

Posnetek pogovorne oddaje.

 

KRIZA IZOBRAZBE V SPEKTRU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA – prisluhnite pogovorni oddaji s salezijancem dr. Janezom Vodičarjem.

Pisni prispevek na Radiu Ognjišče.

Posnetek pogovorne oddaje.

 

STISKE DRUŽIN V ČASU EPIDEMIJE – prisluhnite pogovorni oddaji s salezijancem Petrom Pučnikom.

Pisni prispevek na Radiu Ognjišče

Posnetek pogovorne oddaje.

 

In hkrati želimo pomagati vsem tem mladim, ki se srečujejo s stiskami. Ni jih malo. Živijo med nami. 

Vabimo vas, da nam pri tudi vi pomagate.

Svojo donacijo lahko nakažete po položnici oz. UPN obrazcu na transakacijski račun :

FUNDACIJA DON BOSKO

Rakovniška ulica 6, 1000 Ljubljana

na številko TRR: SI56 0205 8026 2282 413

s kodo namena: CHAR

in sklicem: SI00 100

ZA ŠTIPENDIJE.

 

Hvala, ker nam pri tem pomagate tudi vi, spoštovani dobrotniki.
Morda vas zanima tudi