Hočete storiti kaj dobrega? Vzgajajte mlade.

Želim nameniti del dohodnine

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 1 % svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Z odstopom 1 % dohodnine Fundaciji don Bosko omogočate, da lažje sledi uresničevanju pri izvajanju namena svojega delovanja – skrbi za mlade.

Že don Bosko je verjel, da je izobraževanje temelj za izboljšanje življenja ljudi in pogoj za ustvarjanje bolj pravičnega in humanega sveta. V to verjamemo tudi mi. Nič nas ne stane, če smo dobrodelni.

Z izpolnitvijo spodnjega obrazca izstavite zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije. Vabimo vas, da obrazec izpolnite, ga natisnete, lastnoročno podpišete in najkasneje do 29.12. pošljete na naslov pristojenga Davčnega urada.

Ob izpolnjevanju obrazca bo le ta samostojno izpisal vaš pristojni Davčni urad in njegov naslov.