Hočete storiti kaj dobrega? Vzgajajte mlade.

Podpora vzgojno-pastoralnim programom za mlade v salezijanskih skupnostih v letu 2024

Objavljamo razpisno dokumentacijo poimenovano “Podpora vzgojno-pastoralnim programom za mlade v salezijanskih skupnostih v letu 2024”.

Predmet Razpisa je povračilo stroškov oz. podpora vzgojno-pastoralnim programom za mlade v salezijanskih skupnostih v letu 2024 z namenom zagotavljanja kakovostnega izvajanja vzgojnih, izobraževalnih, pastoralnih in
drugih dejavnosti za mlade po načelih preventivne pedagogike Janeza Boska.

Na Razpis za podporo pri izvajanju vzgojno-pastoralnih programov v salezijanskih skupnostih v letu 2024 lahko z ustrezno vlogo kandidirajo salezijanske skupnosti v imenu salezijanskih ustanov (društvo, župnija, zavod,…). Izvedeni program za katerega želijo prejeti sofinanciranje, mora ustrezati predmetu Razpisa in biti namenjen prvotno otrokom, mladim in družinam. Vloga za sofinanciranje na podlagi tega Razpisa mora biti izdelana izključno na ustreznem obrazcu (OBRAZEC 1), ki se nahaja v prilogi tega Razpisa. Vsi zahtevani podatki morajo biti v razpisani obrazec vtipkani ali vpisani čitljivo.

Obrazec vloge (OBRAZEC 1) je potrebno ožigosati, vlogo pa morata podpisati odgovorni osebi vlagatelja (ravnatelj skupnosti in voditelj programa), ki s svojim podpisom soglašata z merili in pogoji, navedenimi v Razpisu, hkrati pa potrdita resničnost oz. točnost navedb v vlogi, ki ustreza dejanskemu stanju. Obrazcu 1 je potrebno priložiti obvezne priloge, ki so omenjene v nadaljevanju razpisne dokumentacije.

 

Vsaka skupnost lahko poroča o največ dveh različnih projektih. Pri tem se lahko posamezni skupnosti za dva programa skupaj povrne za največ 1000 €, iz Razpisa pa je za posamezni program mogoče pridobiti do največ 600 €. Zato so potrebni, kot do sedaj, dogovori znotraj vaših skupnosti.

Skrajni rok za oddajo poročila oz. prijavo na razpis je 1. 12. 2024. Spodbujamo vas, da z vlogo kandidirate prej in ne čakate zadnjega roka. Če bo popolna vloga, ki bo ustrezala pogojem Razpisa, prispela na Ustanovo pred 1.12.2024, jo bomo na Ustanovi obravnavali v roku 10 delovnih dni po prejemu in v tem času tudi nakazali odobrena sredstva.

 

NOVOST!

Obvestilo o novosti v razpisni dokumentaciji – ON LINE SESTANEK, PONEDELJEK, 17.6.2024 OB 18.00

V okviru razpisne dokumentacije je letos uvedena novost: obvezna prijava in udeležba na informativnem online sestanku. Sestanek je namenjen predstavitvi pogojev razpisa in seznanitvi z vsemi zahtevami, saj smo v preteklih letih zaznali določene pomanjkljivosti. Da bi se izognili tovrstnim težavam, želimo enkratno opozoriti vse prijavitelje na pomembne vidike razpisa.

Ključne informacije:

  • Prijava na informativni sestanek: Vsak projektni prijavitelj mora prijavo na sestanek opraviti preko Google Forms obrazca, ki je dostopen na naši spletni strani.
  • Udeležba na sestanku: Na informativnem online sestanku mora sodelovati vsaj en predstavnik vsakega projekta, ki kandidira na razpisu.
  • Namen sestanka: Sestanek bo namenjen predstavitvi razpisnih pogojev in zahtev, omogočil pa bo tudi postavljanje vprašanj in pridobivanje dodatnih informacij.
  • Obveznost prijave preko Google Forms: Prijava na sestanek preko Google Forms obrazca je obvezna za vse projekte, saj s tem zagotovimo ustrezno zbiranje in obdelavo podatkov.

Pomembno:

Vsak projekt mora prijavo izvesti preko svojega obrazca v Google Forms.

Vabimo vas, da se prijavite in udeležite sestanka, saj boste tako pridobili vse potrebne informacije za uspešno prijavo na razpis. Če imate kakršnakoli vprašanja, nas prosimo kontaktirajte.

Vaša pravočasna prijava in udeležba bosta pripomogli k nemotenemu in uspešnemu poteku razpisa.

Prijavite se tukaj: PRIJAVA

 

Hvala za razumevanje in sodelovanje.

Razpis_SMP_Fundacija_DB_2024

Morda vas zanima tudi